De Hoef Ammerzoden

Nieuwbouwplan de Hoef

Na een jarenlang ontwikkelproces heeft Inveniam Plan&Gebiedsontwikkeling in opdracht van de Hoef BV en Woonstichting de Kernen een nieuw plan opgesteld voor een kleinschalig woningbouwplan, zorgvuldig ingepast in de bestaande omgeving.

De anterieure overeenkomst met de gemeente Maasdriel is getekend voor de ontwikkeling van het plan ‘De Hoef’ in Ammerzoden voor een gevarieerd woningbouwprogramma met 43 woningen.

Het betreffen verschillende woningtypen voor alle doelgroepen, waaronder:
– 6 Betaalbare starterswoningen
– 4 Koop hoekwoningen
– 10 Sociale huurwoningen
– 4 Vrije sector huurwoningen
– 10 Tweekappers
– 3 Geschakelde vrijstaande woningen
– 2 Vrijstaande woningen
– 4 Levensloopbestendige patiowoningen (senioren)

Momenteel wordt het bestemmingsplan opgesteld met alle daarbij behorende onderzoeken. Binnenkort worden ook bewoners en omwonenden nader geinformeerd over de planvorming.

Deze gegevens zijn bedoeld geinteresseerden te informeren over de plannen voor nieuwbouwplan de Hoef in Ammerzoden.

Je kan je inschrijven via onze contact button op de hoofdpagina van onze website of via www.dehoefammerzoden.nl

Neem snel contact met me op!

  Meer informatie?

  Makelaarsoord kan u meer vertellen over zaken waarmee je rekening moet houden bij de aankoop van je woning. Tijdens het verkoopgesprek met de makelaar ontvang je verkoopstukken die als contractstuk dienen. Hierin zijn alle ‘spelregels’, procedures en voorwaarden zo duidelijk mogelijk opgenomen.

  Makelaarsoord
  T – 073-6125515
  info@makelaarsoord.nl

  Bel ons nu!